PUSAT SUMBER SEKOLAH


PUSAT SUMBER SMK PENDETA ZA'BA TAHUN 2017

"KE ARAH PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH ABAD KE-21"


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PSS 2017

JAWATAN/
PROGRAM
TINDAKAN
BIDANG TUGAS
PENGERUSI
(Pengetua Cemerlang)
Puan Hajah Hamidah bt Burok
·         Sebagai penasihat dalam pentadbiran PSS
·         Memastikan PSS berjalan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Teknolgi Pendidikan (BTP)
·         Membantu serta menasihat perancangan, pelaksanaaan program-program untuk mendapatkan alat-alat atau media serta lain-lain kemudahan bagi memenuhi keperluan pendidikan yang kian mencabar
·         Membentuk satu dasar yang praktikal bersama pengerusi-pengerusi perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan ini dengan PSS yang lain dalam daerah yang sama dengan kerjasama dan bantuan PSS
·         Mengadakan perbincangan dengan pegai Bahagian Teknologi Pendidikan, Pegawai-pegawai PPD, Pegawai PKG, Pegawai Kurikulum Negeri, Pegawai Unit Teknologi Pendidikan mengenai Program Media Sekolah
·         Menasihatkan dan membantu mengurus perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS
·         Memberi pandangan serta membuat  penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajarandan pembelajaran di sekolah
·         Menyediakan kemudahan-kemudahan membaiki dan mengendalikan alatan pengajaran
·         Menyebarkan konsep-konsep PSS kepada guru-guru, murid-murid dan masyarakat tempatan

NAIB PENGERUSI
(GPK Akademik)

En. Abdul Hadi b. Mohd Yusof

·         Sebagai ketua pentadbiran PSS
·         Memastikan PSS berjalan dengan berkesan untuk mencapai objektif PSS
·         Membentuk satu dasar praktikal bersama Pengerusi mengenai perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan kerjasama dan bantuan PSS
·         Menyelaraskan kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat dan memerlukannya
·         Merancang untuk mendapatkan bantuan derma dari pihak-pihak tertentu dalam pelbagai bentuk modal dan material seperti wang tunai, buku-buku dan bahan APD serta kepakaran tertentu
·         Merancang untuk mewujudkan Pusat Sumber dan merangka peranannya, kepentingannya dan strategi perkembangannya
·         Merancang perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS
·         Membuat penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran
·         Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan guru-guru dan murid-murid menggunakan PSS dengan sepenuhnya demi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran


Guru Perpustakaan dan Media (GPM)


En. Mohd Loqmanul Hakim Bin Kamaruldzaman
·         Memastikan PSS berjalan lancar
·         Bertanggungjawab ke arah mencapai objektif penubuhan PSS
·         Bertanggungjawab memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada AJK PSS
·         Menganjurkan bengkel/kursus dalaman di sekolah sendiri
·         Mentadbir dan menyelaras perkhidmatan Bahan Bantu Mengajar
·         Merancang perbelanjaan tahunan mengikut bidang-bidang sumber


GURU KANAN MATAPELAJARAN/ KETUA-KETUA PANITIA


Semua GKMP & Ketua-ketua Panitia
·         Mengetuai guru-guru dalam panitia masing-masing
·         Membuat saranan tentang jenis kursus/bengkel yang perlu diadakan
·         Menilai tentang keberkesanan alat/bahan yang dibeli atau dihasilkan
·         Membantu GPM meneliti dan mendapatkan alat/bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk guru dan murid
·         Merancang program/aktiviti yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pencapaian akademik pelajar
·         Mengemukakan masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi dalm bidang masing-masing serta berbincang untuk penyelesaian
·         Membantu GPM mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran mengikut panitia masing-masing


PERPUSTAKAAN
-Pn. Rahana Ibrahim
-Pn. Asmahani bt Ahmad@Amros (K)

-Pn. Rodziyah bt Shaari (Pameran bertema)
-Pn. Nor Alina bt Abd
 Rahman
 (Keratan akhbar)
-Pn. Ummi Kalthum bt
 Abu Bakar
(Pameran buku baharu)
-Pn Rahimah bt Mamat (Proses buku)
-Pn. Noor Faezah bt
 Norzan (Proses buku)

·         Merancang dan menyediakan peruntukan tahunan bagi membiayai perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dan akan dijalankan
·         Bertanggungjawab memilih dan mendapatkan bahan-bahan bercetak untuk kegunaan guru dan pelajar
·         Menggalakkan pinjaman bahan cetak dan bukan cetak yang terdapat di sekolah
·         Mengkatalog dan mengklasifikasi bahan cetak dan bukan cetak yang terdapat di sekolah
·         Menyediakan jadual pinjaman dan penggunaan
·         Memberikan khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan
·         Membuat bancian dan penilaian pinjaman setiap bulan
·         Mewujud dan memastikan sudut-sudut panitia mata pelajaran dilaksanakan
·         Menjaga keceriaan dan kebersiahn perpustakaan
·         Melantik dan melatih pengawas PSS yang baru supaya mahir dengan peraturan

PROGRAM NILAM
-Pn Salmah Bt Ithnain
-Pn. Hjh Rose Aida bt
 Ramli
-Cik Kartinie bt Mohd Rafiee
-Pn. Dura Akhtar Amin
-Pn. Airuzmie bt Ibrahim

Ketua Panitia;
-Pn.Sharifah Norizah (BM)
-Pn Wan Hamiah (BI)
-Pn. Noor Aziah (BA)
-Pn. Asmahani (BJ)
-Semua Guru Tingkatan
-Semua guru

·         Mengurus dan memastikan semua pelajar mempunyai buku rekod membaca
·         Mengurus program dan pertandingan galakan membaca
·         Mengurus fail-fail berkenaan NILAM
·         Mengumpul dan merekodkan maklumat pelajar
·         Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat
·         Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang berkaitan
·         Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada PKG dan salinan kepada Naib Pengerusi
·         Menyediakan pengkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan program NILAM
·         Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul
·         Memasukkan dan mengemaskinikan data dari semasa ke semasa
·         Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah
·         Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat sekolah
NILAM
(PENYELARAS TINGKATAN)
-En.Samynanthan a/l Manikam –T1
 -Pn Farah Waheeda bt Mohd Syarif – T2
 -Pn. Norhanizah bt Zakaria – T3
-Pn.Rafizah bt Abd Malek - T4
-Pn.Mahana bt Talib –T5
·         Mendapatkan borang kutipan bacaan dari Penyelaras NILAM
·         Mengedarkan borang kepada guru NILAM atau guru bahasa bagi setiap tingkatan untuk perolehan data
·         Mengumpul semua borang dan memasukkan data bagi tingkatan yang dipertanggungjawabkan

MAKMAL KOMPUTER

-En. Abd Karim b.
 Mohammad
-Pn. Herdiana Haron
-Pn. Dura Akhtar Amin
·         Mengadakan peraturan penggunaan makmal
·         Menceriakan makmal
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada di dalam makmal dengan baik
·         Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada GPM
·         Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam makmal
·         Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau peminjaman alat-alat atau bahan-bahan makmal dengan baik
·         Menggalakkan penggunaan makmal dalam kalangan pelajar dan guru
·         Menguruskan penggunaan makmal secara berterusan
·         Memastikan peralatan makmal yang berkuasa elektrik sentiasa dalam keadaan baik
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar

BILIK TAYANG DAN BILIK SALC
Bilik Tayang
-Pn Hasidah bt Ismail
-Pn Zulaienah bt Goning

Bilik SAL
-Pn. Premalatha a/p Narayanan
-Pn. Zainon bt Kartis
·         Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan APD
·         Memastikan alat-alat APD yang berkuasa elektrik dan perisian sentiasa dalam keadaan baik
·         Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada GPM
·         Mengemas, menyimpan dan menentukan alat-alat APD tidak mengalami kerosakan selepas digunakan
·         Menguruskan penggunaan APD secara berterusan
·         Menyelaras rancangan TV pendidikan (Campus ASTRO) mengikut jadual waktu sekolah dan menyemak rekod penggunaan guru-guru bersama pelajar
·         Memastikan keselamatan APD
·         Menggalakkan penggunaan APD dalam kalangan pelajar dan para guru
·         Merekod, menyimpan dan mengemaskinikan rekod penggunaan APD
·         Menceriakan bilik APD
·         Menyediakan laporan tahunan APD
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar


BULETIN PSS
-Cik Khartini binti Ahmad            Rafeei
- Pn. Rahana bt Ibrahim

·         Merancang dan mendapatkan bahan-bahan untuk siaran dalam buletin
·         Mengeluarkan buletin kepada para pelajar
·         Menguruskan jualan buletin kepada pelajar
·         Berkerjasama dengan panitia matapelajaran dan unit dokumentasi untuk mendapatkan bahan-bahan untuk disiarkan dalam buletinBILIK BAHAN BANTU MENGAJAR/KBKK

-Pn. Haslina bt Yusof
-Pn.  Kharshiah Abd
 Karim
-Pn. Hjh Wan Hafizah

·         Menyimpan rekod bahan bantu mengajar setiap panitia
·         Mengenalpasti bahan bantu mengajar yang diperlukanoleh panitia
·         Merekodkan penggunaan bahan bantu mengajar para guru
·         Membantu pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga bahan bantu mengajar
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar
·         Mengumpul borang rekod penggunaan dan pembinaan BBM dari guru-guru dan membuat analisis
SIARAYA/ RADIO SEKOLAH-Pn. Noor Fadzilah bt Mohd Yusof
-Pn. Zulaienah bt Goning

·         Merancang secara bertulis dan melaksanakan aktiviti program radio sekolah
·         Memastikan pelaksanaan program radio sekolah berjalan dengan lancar pada setiap hari persekolahan
·         Merekodkan segala aktiviti yang telah dilaksanakan
·         Bekerjasama dengan panitia-panitia matapelajaran bagi mendapatkan bahan-bahan untuk siaran
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajarSANTAPAN MINDA

Pn. Rahana bt Ibrahim·         Merancang dan menyediakan senarai giliran guru-guru yang akan memberikan Santapan Minda pada setiap hari Isnin di perhimpunan
·         Mencadangkan bahan bacaan atau bahan rujukan kepada guru-guru yang terlibat
·         Memaklumkan kepada guru-guru terlibat agar membuat persediaan sebelum tampil menyampaikan Santapan Minda
·         Kumpul dokumentasi, failkan dan hantar ke PSSUNIT DOKUMENTASI SEKOLAH

Pn. Azleen Fazlia bt Abu Kasim
Pn. Dura Akhtar bt Amin
En. Mohd Nizam b. Jaafar
En. Mohd Fauat

·         Menyediakan borang laporan aktiviti/pertandingan untuk Kelab/Persatuan, Unit Beruniform dan Sukan/Permainan
·         Mengumpul borang laporan, kertas kerja dan dokumentasi aktiviti daripada AJK Dokumentasi
·         Menyerahkan kepada GPM untuk difailkan dan tujuan penerbitan Buletin
KOKURIKULUM
Pn. Syazwanie bt Abdullah
·         Mengedarkan borang
·         Mengumpul maklumat, aktiviti dan pencapaian pertandingan Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, Sukan Permainan untuk semua peringkat
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

SUKAN
Pn. Angeline a/p Veren
·         Mengedarkan borang
·         Mengumpul maklumat, aktiviti dan pencapaian pertandingan Kelab/Persatuan, Unit Beruniform, Sukan Permainan untuk semua peringkat
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

KURIKULUM
Pn. Sharifah Norizah bt Salamat

·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

PROGRAM SAHSIAH
Kaunselor-kaunselor Sekolah

·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi

HAL EHWAL MURID
SU HEM
·         Mendapatkan salinan kertas kerja dari ketua-ketua panitia yang menganjurkan aktiviti minggu/bulan matapelajaran
·         Mengumpul salinan dokumentasi program seperti majlis perasmian, aktiviti, keputusan pertandingan dan upacara penyampaian hadian
·         Hantar Salinan kepada Penyelaras Unit Dokumentasi


PAPAN KENYATAAN

Pn. Mariah Joned
Cik Ung Mei Lin
Pn. Roszaila bt Marjan
Pengerusi kelab Guru
Pn. Norhaniza Bt Zakaria
Pn. Hazlin Bt Ramlan
En. Mohd Faridzakki B. Abd Rahman
En. Abdul Karim B. Mohammad
Pn. Rose Aida Bt Ramli
Pn.Rafizah Bt Abd Malek
Pn. Hjh Saadah Bt Abd Aziz
Pn. Asmahani bt Ahmad@Amros
Pn. Herdiana Bt Haron
Pn.Rozita Bt Haron
Pn.Rozita Bt Ali
Pn. Suzana Zila Bt Abu Samah
·         Mendapatkan maklumat terkini jadual waktu, pekeliling pentadbiran dan program Rancangan Khas serta Kelas Aliran Agama dan memastikan ia sentiasa dikemaskini
·         Memastikan keselamatan dan keceriaan ruangan paparan
·         Mendapatkan daripada AJK Peperiksaan analisis ETR tingkatan 3 dan 5
·         Pelunjuran dan analisis peperiksaan PMR dan SPM
·         Mengumpul dan memaparkan bahan-bahan berkaitan bidang tugas masing-masing
·         Mendapatkan bahan-bahan tertentu seperti aktiviti dan maklumat profil di sekolah terkini daripada GPM
·         Mendapatkan dokumentasi terkini bergambar aktiviti yang berlangsung di sekolah daripada penyelaras dokumentasi/GPM
·         Memastikan bahan-bahan adalah terkini
·         Sentiasa peka dengan perubahan isu-isu semasa bahagian akademik


KORIDOR ILMU

Pn. Faridah Othman
Pn. Herdiana Haron
Pn. Rozita Mohd Ali
Pn. Suzana Zila
·         Memastikan ruangan yang ditetapkan sentiasa dipaparkan dengan maklumat terkini tentang aktivit PSS dan bahan-bahan berkaitan
·         Menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk dipamer, dirujuk dan dibaca oleh pelajar
·         Memastikan keselamatan dan keceriaan ruangan paparan
PENYELARAS  BILIK-BILIK KHAS DAN UNIT BROSUR
Pn. Angeline a/p Veren
Pn. Norhazlin Ramlan
·         Memastikan bilik-bilik khas berada dalam keadaan ceria, mempunyai maklumat terkini dan mempunyai rekod penggunaan dan peminjaman bahan/alatan
·         Menyediakan brosur PSS danmengedarkan kepada semua giri di samping meletakkan/memaparkan di lokasi tertentu
·         Mengumpul semua brosur bilik-bilik khas dan panitia kemudian diserahkan kepada GPM sebagai bahan papran di PSS
TAMAN HERBA-Puan Hajah Rafizah Abdul  Malek
-Semua guru panitia sains
-Pembantu-pembantu
 Makmal

·         Menyediakan peraturan penggunaan taman
·         Memastikan setiap tanaman dilabel dengan nama pokok
·         Menambah jenis-jenis pokok herba
·         Memaparkan info-info tentang tanaman yang terdapat yang terdapat di dalam tanaman herba
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada dengan baik
·         Menggalakkan lawatan ilmiah dalam kalangan pelajar dan para guru ke taman herba
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar bagi penjagaan taman

BILIK-BILIK KHAS
-Galeri Sejarah
-Bilik PSV
-Bilik Reka Tanda
-Bilik BOSS
-Surau
-Bilik Sukan
-Bilik Masakan
-Bilik Jahitan
-Bengkel Elektrik
-Bengkel Kayu
-Bengkel Pertanian
-Bengkel Landskap
-Bilik Gerakan
-Bilik Kesihatan
-Bilik Peperiksaan
-Bilik LK
-Bilik Muzik
-Bilik Kaunseling
-Bilik POP
-Bilik PBS
-Kantin
-Bengkel Paip
-Bilik setem
-Bilik Filateli
-Bengkel Pengurusan diri
-Dewan Seri Pendeta

-Pn. Hjh Azizah
-Pn. Rodziyah
-En. Sebastian
-Pn. Norizah
-En. Norsharulazemi
-En. Hamshahril
-Pn. Faridah Othman
-Pn. Rozita Mohd Ali
-Pn. Nor Alina
-Pn. Norlisa Hanim
-Pn. Nurul Hafizah
-Pn.Hasnah
-Pn. Rosmawani
-Pn. Noraini
 -Pn. Faridah Sulaiman
-En. Mohd Najib
-Pn. Norhayati
-Pn. Noor Aizah
-En. Samynathan
-Pn. Airuzmie
-Pn. Rozita
-Pn. Fauziah
-Pn.Roszaila
-Pn. Sharifah Norizah

-Pn. Syazwani

-En Mohd Eiwan
·         Mengadakan peraturan penggunaan bilik
·         Menceriakan bilik
·         Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada di dalam bilik dengan baik
·         Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam bilik
·         Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau peminjaman alat-alat atau bahan-bahan dengan baik
·         Menggalakkan penggunaan bilik dalam kalangan pelajar dan guru
·         Menyediakan jadual tugas AJK dalam kalangan pelajar
·         Menyediakan brosur bilik
PERPUSTAKAAN BERGERAK
“MOBILE NILAM”
-En.Nizam b. Jaafar
-Pn. Nik Ruslina bt. Arifin

·         Memastikan isi kandungan mobile library dikemaskini
·         Memastikan mobile library diletakkan di lokasi yang bersesuaian semasa perhimpunan sebagai bahan bacaan alternatif kepada murid
·         Memastikan keselamatan mobile library da nisi kandungannya
·          
WAKAF ILMU DAN LALUAN IQRA
-Pn. Norlaili Hashim
-En.Mohd Yusairi b Yusof
·         Mewujudkan wakaf ilmu di astaka
·         Menyediakan bahan bahan bacaan ringan di astaka dari Perpustakaan
·         Memastikan wakaf ilmu berada dalam keadaan kondusif

No comments:

Post a Comment

SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA